18. Januar

Bog ima Strpljenje. Ono je u Njegovoj bezuslovnoj Ljubavi. Čovek ima strpljenje. Ono je u njegovoj predanosti. Božije Strpljenje se izražava preko Njegove beskrajne Samilosti; čovekovo strpljenje preko njegove dugo odlagane mudrosti.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970