7. Jun

Oskudnost mog srca nikada ne može da me odvede u Carstvo Nebesko. Svevoleće i sveobuhvatno izobilje moje duše jedino može da me odvede u Carstvo Nebesko.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970