4. Maj

Božansko budi istinu u srcu moje čistote.

Božansko hoda u glavi moje bistrine.

Božansko gleda okom moje iskrenosti.

Božansko ispunjava sebe u nektar-toku moje neposrednosti.

Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970