25. April

Naša ljudska priroda više voli da uništava nego da gradi, više da plače nego da se smeje, više da ispravlja svet nego da voli i zagrli svet.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970