16. April

Prevashodna želja tvog života je da pokažeš svetu šta možeš da učiniš za njega. Prevashodna težnja tvog života je da da kažeš svetu da ne želiš da budeš ništa osim večno posvećenog sluge Božije Ljubavi i Svetlosti.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970