Januar

1. Januar

Trista šezdeset i pet prilika da se ostvari Svevišnji, da se otkrije Svevišnji i da se ispuni Svevišnji.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970