Pitanje: Da li bi bio voljan da daješ instrukcije onima koji su zainteresovani za tvoju stazu?

Šri Činmoj: Ako ima ljudi koji su zainteresovani da slede moju stazu, ja ću se sresti sa njima, pa ako osetim da me iskreno prihvataju i da ja njih mogu iskreno da prihvatim, tada ću ih naravno i prihvatiti. Ima ljudi za koje smatram da su prijatni i iskreni, ali koji ne mare za moju stazu. A opet, ima ljudi koji su voljni da slede moju stazu ali koje nažalost neću moći da prihvatim. Ali čak i njima mogu biti od neke pomoći. Došao sam da inspirišem ljude, pa ako ima onih koji vide nešto u meni, oni će imati koristi od mog prisustva i od mojih instrukcija.