Pitanje: U tvojoj knjizi o astrologiji govoriš o borbi sa vitalnim bićima. Na jednom mestu kažeš da je sedam vitalnih bića došlo i napalo te, borilo se sa tobom. Kako se zapravo boriš sa ovim bićima?

Šri Činmoj: Sa ovim bićima se bori okultnom moći. Ona nemaju fizičku silu, ali mogu da se fizički ispoljavaju. Na primer, mogu da oštete noge na stolicama. Borili smo se okultnom i vitalnom snagom, suptilnom vitalnom snagom, ne na fizičkom planu. Borili smo se u potpunosti pomoću energije. A ipak su ljudi čuli taj zvuk nekoliko stotina metara dalje. Nijedno ljudsko biće ne može da proizvede taj zvuk - jedino vitalna bića. Ona su bića bez fizičkog oblika, ali na suptilnom nivou mogu da uzmu oblik koji žele. Ona nemaju ljudsku pojavu, ali imaju suptilnu pojavu.