Pitanje: Koliko dugo ti je trebalo da se popneš uz duhovnu lestvicu?

Šri Činmoj: U ovoj inkarnaciji mi je trebalo dvadeset godina da se popnem uz duhovnu lestvicu, iako sam se u mojim prethodnim inkarnacijama već bio popeo na vrh. Ja znam svoje prošle inkarnacije. Još u mojim prethodnim inkarnacijama sam dostigao ostvarenje Boga. Na drugima je da u to veruju ili ne. Pošto sam dosegao visinu nirvikalpa samadija u ovoj inkarnaciji, morao sam da najstriktnije praktikujem meditaciju dvadeset godina, od dvanaeste do trideset druge godine. Ovaj predmet je izuzetno težak i mora da se praktikuje dnevno po osam, deset, dvanaest i više sati, ako zaista želite da dosegne Najviše. Ovih osam sati takođe mora da se radi najiskrenije i najposvećenije. To je veoma naporan zadatak.