Pitanje: Da li se slažeš sa drugim duhovnim Učiteljima o svrsi života?

Šri Činmoj: Nije u pitanju moje slaganje ili neslaganje. Ne želim da ulazim u bilo kakvu raspravu sa drugim duhovnim Učiteljima. Želim jedino da kažem šta ja osećam. Život je tvorevina. Stvorio ga je Bog. Da u tome nije bilo svrhe, Bog ne bi stvorio život kao takav.