itanje: Guru, ako tvoj učenik ima ljubav i posvećenost prema tebi, ali je u lošoj svesti, kada ga vidiš, da li vidiš njegovu ljubav i posvećenost kroz njegovu lošu svest? To jest, ako oseća ljubav i posvećenost, a ti ga vidiš sat kasnije, ali je on u niskoj svesti, da li vidiš i njegove dobre osobine?

Šri Činmoj: Tvoja loša svest je u tvom umu i u tvom vitalu, a tvoja ljubav i posvećenost su u tvom srcu i duši. Recimo da imaš petosoban stan. U sobama srca i duše imaš sve dobre osobine. Ako izbije požar u jednoj od soba – u telu, vitalu ili umu – tada treba da uzmeš vodu iz soba srca i duše da ugasiš vatru.

Kada te vidim, ja vidim svih pet soba. Vidim dobre osobine u tvom srcu i duši, a vidim i neprosvetljene sobe.