Kroz sto godina

Kroz sto godina od sada
Moj najviši Cilj će se pokloniti
Meni, meni, meni.

Kroz sto godina od sada
Moj dah tišine će uplašiti
Tamu zemaljskog mora neznanja.

Kroz sto godina od sada
Moje treće oko oraće
Tlo večnosti.

Kroz sto godina od sada
Ja ću, ja ću darivati
Mog Gospoda ključem Duha mog.

Svako bi trebalo da meditira i mora da meditira da bi ostvario Najviše ovde na Zemlji u svom životu. Tada svako može da peva: stotinu godina od sada moj najviši Cilj će se pokloniti meni, meni, meni. To znači da će tada svaka osoba prevazići svoj sopstveni najviši Cilj.

Za sto godina od sada moj dah tišine će uplašiti tamu zemaljskog mora neznanja. To znači da će se zemaljsko more neznanja pokloniti ničice dahu unutrašnje tišine. Kad uđete u vašu najvišu meditaciju i dostignete svoj Cilj, dah tišine će prisiliti more neznanja u vama da se preda.

Za sto godina od sada moje svevideće Oko oraće tlo Večnosti gde rastu beskrajni Mir, Svetlost i Moć. Bićete uzvišeni ratari koji obrađuju tlo Večnosti gde će beskrajni Mir, Svetlost, Blaženstvo ili Moć rasti u beskrajnoj meri.

Za sto godina od sada podariću Svevišnjem ključ svoga Duha. Kad Gospodu Svevišnjem podarite ključ svoga duha, otključaćete univerzalnu Svest i proširiti je po ovom svetu koji teži. Posedovaćete ključ koji otvara vrata neuporedivog blaga Svevišnjeg unutar vas. To ćete blago ponuditi Gospodu i dušama na zemlji koje teže. Samo će duše koje teže primiti Svetlost od vas; duše bez težnje će vas ignorisati, pogrešno razumeti, sumnjati i mrzeti kad poželite da im ponudite transcendentalnu Svetlost svoje Duše. Zbog toga ćete to blago ponuditi samo onima koji teže, koji vape za Svetlošću Onostranog. Njima ste potrebni. Oni su gladni, a vi ste ti koji moraju da ispune da ispune njihove potrebe.