Bog postoji

Bog postoji. Ne moramo
Da Ga izumemo.
Naša se usta bar usuđuju
Da dokažu Božije postojanje.
Ali, nažalost, mir ne postoji
Na Zemlji.
Pokušajmo da izumemo mir.

Svi znamo razliku između otkrića i pronalaska. Otkrivamo nešto što već postoji u nama ili oko nas, ali čega nismo svesni. Kolumbo je otkrio novi svet. Taj svet je već postojao, ali je on došao da ga otkrije za one koji nisu znali da taj svet postoji. Izum je nešto nikad ranije nije postojalo. Ali, kad jednom nastane, on postaje nerazdvojni deo sveta.

Bog postoji. Ne moramo da ga izumemo. Postojanje Boga otkrile su mnoge ostvarene duše iz drevne prošlosti i mnogi iskreni i neustrašivi tragaoci iz našeg doba. Oni su nam rekli da Bog postoji. Danas ima mnogo ljudi koji veruju u postojanje Boga, ali ne vode duhovni život da bi Ga otkrili za sebe same. Oni neprekidno propovedaju drugima o postojanju Boga, ali nemaju ni pet minuta vremena da se koncentrišu, meditiraju ili mole Bogu iskreno i od srca.

Ti ljudi ne moraju da izumeju Boga. Oni su čuli za postojanje Boga od drugih. Nema sumnje da oni nemaju srce da osete Božije postojanje u ovom trenutku, ali im je Bog dao usta da govore o Njegovom postojanju. Ako oni ne žele da ostvare Istinu o kojoj govore, oni ne obmanjuju Boga; obmanjuju sami sebe. Ima mnogo neiskrenih ljudi, čak i ateista, koji su nadahnuli zaista iskrene tragaoce. Oni se sami ne mole Bogu; u unutrašnjem životu sa Bogom nemaju ništa; ali drugima govore šta je Bog, kako Bog izgleda i šta može da učini. Zahvaljujući pukim rečama, drugi saznaju za postojanje Boga, Božije sposobnosti, Božije Samilosti, Božije Moći i Božije Ljubavi, i osećaju se inspirisani da otkriju Boga za sebe. Oni pokušavaju da zarone duboko u sebe jer njihovo najdublje srce zna da je ono što su čuli istina.