68. Da li je Bog pristrasan?

Da li je Bog pristrasan?
Da, jeste.
Pristrasan je prema slabim
Ljudskim bićima.
Zašto?
Jer to je jedini način
Da može da ih uzdigne i prosvetli.

Da li je Bog nepristrasan?
Da, jeste.
Nepristrasan je prema moćnim
Kosmičkim bogovima.
Zašto?
Jer to je jedini način
Da može da ih obuči i da ih učini korisnim.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974