5. Tri nedostatka

Tri nedostatka sumnjičavosti
Konačno sam otkrio:
Ona se boji da izađe
Iz svog zatvora - uma.
Strepi da se venča sa
Sa svetlošću Istine.
Strepi da poveruje u
Postojanje sopstvene moći.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974