4. Most

Bio sam most osujećen i prepun očajanja
Između
Prvog tamnog časa mog vitala
I
Poslednjeg dubokog sna moga tela.

Ja sam dragoceni most ushićenja
Između
Nerođenog časa moga srca
I
Neumirućeg života moje duše.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974