44. Duše me očaravaju

Dolaženje i odlaženje
Duša zbunjuje me.
A ipak to volim.

Snevanje i očekivanje
Duša opčinjava me.
Zato to volim.

Prosvetljenje i ispunjenje
Duša budi me.
Zato to obožavam.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974