43. Šta ti radiš?

Bože, šta Ti radiš
Na Nebu danas?
„Sine, danas sam odlučio
Da ti ugodim na tvoj sopstveni način.
Sine, iskren sam.“

„Sine, šta ti radiš
Na Zemlji danas?“
Oče, danas sam odlučio
Da postavim Tebi izazov,
Da se izjednačim s Tobom.
Oče, ozbiljan sam.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974