41. Stvarnosti

Obilaženje i snevanje
Stvarnosti su sveta nade.

Plakanje i sticanje
Stvarnosti su sveta molitve.

Utišavanje i postajanje
Stvarnosti su sveta meditacije.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974