40. Trgovac tajnama

Moje pouzdanje je trgovac
Tajnama Boga
I tajnama čoveka.
Gle, ja sam čovekov napredak
I Božiji uspeh.

Moj strah je trgovac
Sa sumnjama - tajnama
I smrću - tajnama.
Gle, ja sam neuspeh sumnje
I sramota smrti.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974