263. Ako si zaista dobar

Bože, ako si Ti zaista
Dobar prema meni,
Onda mi daj poplavu Tvog Ostvarenja.

Bože, ako si zaista
Blagonaklon prema meni,
Daj mi krv Tvog Savršenstva.

Ako Ti meni uskratiš
Poplavu Tvog Ostvarenja
I
Krv Savršenstva,
Onda ću ja uskratiti Tebi
Noć mog neznanja
I
Moć uništenja.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974