252. Oboje su mi potrebni

Smrt ima tišinu,
Zvuk ima život.
Oboje su mi potrebni.
Potrebna mi je tišina
Da vidim moju visinu.
Potreban mi je život
Da osetim moju dubinu.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974