248. Bolje išta nego ništa

O moja vitalna energijo,
Želiš li da udovoljiš mom Gospodu
Nevoljno?
Onda to učini.
Bolje išta nego ništa.
Moj Bog će te sigurno blagosloviti.

O moj ume,
Želiš li da zadovoljiš mog Boga
Nesvesno?
Onda to učini.
Bolje išta nego ništa.
Moj Bog će te sigurno blagosloviti.

Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974