247. Šta umire, šta živi?

Šta umire?
Um koji misli.

Šta živi?
Srce koje teži.

Šta će umreti i nikad se neće ponovo roditi ?
Noć zemaljskog očajanja.

Šta živi i večno će živeti?
Nebeski osmeh Savršenstva.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974