227. Postoji dete

Postoji dete
Koje plače za tobom
Unutar tvog života srca.
Znaš li njegovo ime?
Duša.

Postoji dete
Koje te čeka
Unutar ljubavi tvoje duše.
Znaš li njegovo ime?
Bog.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974