226. Šta očekivati

Nemogućnost te upozorava:
Nikad ne očekuj savršenstvo
U ljudskom zajedništvu.
Nikad ne očekuj prosvetljenje
U ljudskom zajedništvu.
Očekuj samo jednu stvar:
Samilost Boga.
Ponavljam:
Samilost Boga.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974