207. Božiji dar i tvoj dar

Harmonija je dar od Boga.
Ne podražavaj Božiji božanski
Dar vrhunski.
Imaćeš svoje vlastite darove da ponudiš
Bogu i celom svetu
Bogu, drvo tvog strpljenja;
Čoveku, tvoj plač jedinstva.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974