206. Daj Bogu priliku

Snove tvoga uma ometa
Noć pometnje.

Stvarnosti tvoga srca napada
Mesec osujećenja.

Pa ipak si hrabar i žudiš
Da vidiš Lice Boga.

Daj Bogu dobru priliku
Svetlošću tvog strpljenja.
Njegovo božansko Svevišnje Prisustvo
On ti neće uskratiti.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974