191. Zar nisi začuđen?

Zar nisi začuđen
Svojom fizičkom snagom?
Gle kako si lako završio
Život mrava!

Zar nisi začuđen
Svojom duhovnom snagom?
Gle kako si savršeno udomio
Svemogućeg Gospoda
U tvojim sićušnim nedrima!

Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974