190. Uradi to ovde i sada

Istina,
Niko nema pravo
Da te osuđuje tako nemilosrdno
Kao tvoje vlastito više sopstvo.
Ako je tako, zašto onda ne
Uradiš to?
Za ime božije, uradi to
Ovde i sada.

Istina,
Niko nema mudrost ili voljnost
Da te usavršava tako posvećeno
Kao tvoje vlastito više sopstvo.
Ako je tako, zašto onda ne
Uradiš to?
Za ime božije, uradi to
Ovde i sada.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974