138. Priča o snu i ispunjenju

San se i dalje ispunjava,
Ispunjenje i dalje sanja.
Uistinu,
Ovo je priča nerođena
O snu i ispunjenju.
Moj Gospode, jesam li u pravu?

„Sine, uvek si u pravu.
Ali ne zaboravi,
Prvo brod sna,
I tek onda obala Ispunjenja.
Nemoj da preokrećeš Moju Kosmičku Igru.“
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974