137. Priča o dubini i visini

Dubina i dalje raste,
Visina se i dalje produbljuje.
Odista,
Ovo je neumiruća priča
O dubini i visini.
Moj Gospode, jesam li u pravu?

„Da,više nego u pravu.
Ali sine Moj,
Prvo moraš da zaroniš,
I tek onda pokušaćeš da letiš.
Nemoj da preokrećeš Moju Kosmičku Igru.“
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974