Pitanje: Sa duhovne tačke gledišta, da li Nova Godina ima neko posebno značenje?

Šri Činmoj: Sa duhovne tačke gledišta, Nova Godina ima posebno značenje. Veče pred Novu Godinu, nova svest osviće na zemlji. Bog još jednom inspiriše svako ljudsko biće, svako stvorenje novom nadom, novom svetlošću, novim mirom i novim blaženstvom. Bog uvek želi da se krećemo napred; On ne želi da gledamo unazad. Mi znamo da ako trkač pogleda unazad dok trči velikom brzinom, saplešće se i pasti. Slično tome, ako stalno gledamo unazad na godinu koju ostavljamo za sobom, mislićemo na našu tugu, frustraciju, jad, neuspeh i tako dalje. Ali ako pogledamo unapred, videćemo da nada osviće duboko u nama. Videćemo kako nova svetlost osvetljava našu svest.

Svaka nova godina je kao prečka na lestvici svesti, na koju moramo da stanemo. Kada osvane Nova Godina, moramo da budemo svesni da ove godine treba da prevaziđemo sebe. Moramo da odemo iznad naše trenutne sposobnosti, iznad našeg sadašnjeg postignuća. Kada imamo ovu vrstu čvrste odlučnosti, Bog naše posvećene glave obasipa Njegovim najodabranijim Blagoslovima. Bog kaže: „Nova Godina sviće i nova svest osviće u vama. Trčite ka suđenom Cilju.“ Mi slušamo Boga. Mi slušamo diktate našeg Unutrašnjeg Pilota i trčimo ka krajnjoj Stvarnosti. Nova Godina nas osnažuje, ohrabruje i inspiriše da trčimo ka krajnjem Cilju.