Pitanje: Zašto Bog ima časove posete, kada je On u nama sve vreme?

Šri Činmoj: Vrlo dobro. U jednom od mojih eseja u Cvetanju Srca kažem: „Postoje dva odabrana časa da me moj Bog poseti: Jednom kada je moj duševni život bez žurbe; drugi put kada uspinjući plamen mog života nema odmora.“

Istina je da je Bog u nama sve vreme, u našem srcu, ali u fizičkom umu moramo da se podsetimo na Božje postojanje. Kada naša svest postane prijemčiva, tada imamo čas Božje posete. Čas Božje posete nama dolazi, prvo, kada je naš život u miru i drugo, kada u našem životu postoji težnja. Kada su oba ova uslova ispunjena, Bog nas odmah poseti.