Pitanje: Kako mogu da saznam suštinu Beskonačnosti?

Šri Činmoj: Nikada ne možemo na mentalnom nivou da saznamo šta je Beskonačnost. To je sve mašta. Ali dože vreme kada se mašta pretvori u stvarnost. Ako mi je neko nekad rekao da postoji osoba po imenu Krišna Ganesan, dok ne vidim osobu, on će za mene ostati mašta. Ali sada sam te video. Ti si za mene stvarnost.

U fizičkoj stvarnosti si ti možda visok 1,70m, ali u fizičkoj stvarnosti je unutrašnja stvarnost – tvoja brojna unutrašnja iskustva. Neka od tih iskustava su veoma visoka, veoma duboka, a neka nisu. A opet, neka od tih iskustava su iz ove inkarnacije a neka su iz prošlih inkarnacija. Kada vidim iskustva samo iz ove inkarnacije, vidim da si imao hiljade iskustava.

Ko čuva ova iskustva? Duša, odnosno ono što zovemo psihičkim bićem! Na Sanskritu je nazivamo chaitya purusha. To psihičko biće je sakupilo i sačuvalo iskustva iz ove inkarnacije kao i iz prethodnih inkarancija. Psihičko biće je sačuvalo suštinu svih tvojih prethodnih inkarnacija. Sva ta iskustva su tu, duboko u tvom postojanju – u duši, u psihičkom biću, u umu, u vitalu, u grubom fizičkom telu.

Kada te doktori operišu, ili kada te ispituju, ne mogu da otkriju ovo tvoje unutrašnje blago. Zašto? Zato što se ovo beskrajno unutrašnje blago može videti jedino nečime što je takođe beskonačno! Jedino Beskonačnost može meriti Beskonačnost; jedino Svetlost može meriti Svetlost. Mi možemo da vidimo nešto tik ispred nas, ali da bi smo ga procenili moramo imati nešto što je jednako snažno ili jednako prosvetljeno.

Ti ćeš moći da vidiš i osetiš Beskonačnost i postaneš jedno sa njom uz pomoć tvog duhovnog srca koje je i samo beskonačno. A ovo jedinstvo možeš da stekneš kroz molitvu i meditaciju.