Pitanje: Ja verujem u Boga, ali mi sve to izgleda nestvarno.

Šri Činmoj: Postojanje Boga je sada za tebe samo uverenje. Moraš da znaš da će se jednog dana ovo uverenje promeniti u stvarnost. Kada u sebi ugledaš beskrajni Mir, beskrajnu Radost, beskrajnu Ljubav, tada će stvarnost osvanuti u tvom uverenju i dobićeš potpuno ispunjenje.