Deo I: Pitanja i odgovori

Pitanje: Ako je neko od članova uže porodice bolestan, kakvo je tvoje mišljenje o molitvi Bogu za isceliteljsku moć?

Šri Činmoj: Recimo da je tvoja majka bolesna. Umesto da kažeš: „Bože, izleči moju majku, izleči moju majku!“ reci: „Bože, polažem svoju majku pred Tvoja Stopala“, i uradišeć najbolju stvar. Tvoja najbolja isceliteljska moć će biti da položiš tvoju majku pred Božja Stopala, jer On zna šta je najbolje.

Kada sopstvenu volju ponudiš Božjoj Volji, stičeš moć, a ova moć je biti upotrebljena za Boga. Sam Bog će ti reći kako da je upotrebiš. Ali, ako pokušaš da je sam izlečiš, uprkos tvojim najboljim namerama možda ćeš stajati na putu Božjoj Volji.

Recimo da se moliš i meditiraš da bi stekao božansku moć tako da možeš da lečiš ljude i pomažeš svetu. Reći ćeš: „Želim da budem kamila i da ponesem teret čitavog sveta na mojim ramenima.“ Ali ako kamila nije prosvetljena, kako će moći da pomogne drugima da steknu prosvetljenje?

Ti sada trčiš ka svom cilju. Ako tražiš od Boga da ti da nešto, tada je to dodatna stvar koju moraš da nosiš i to će te možda usporiti. Zato, ako je prosvetljenje tvoj cilj, misli samo na svoj cilj i ni na šta drugo.

A sa druge strane, ako lek za bolest spontano dođe iznutra i ne moraš da vežbaš svoju mentalnu snagu ili snagu volje, onda tu nije pitanje ega, ponosa ili taštine. Ako u tvojoj meditaciji odjednom vidiš unutrašnju svetlost i u ovoj svetlosti vidiš lek za neku fatalnu bolest, naravo da ćeš tada moći da ponudiš ovo unutrašnje prosvetljenje čitavom svetu. Inače, najbolja stvar je da prvo ti postaneš prosvetljen. Jedino ćeš tada služiti Boga na Njegov sopstveni Način. Inače, povremeno ćeš služiti Boga na Njegov sopstveni Način, a povremeno ćeš hraniti svoj vlastiti ego.