68. Pitanje: Da li ikada pomaže da se žalimo?

Šri Činmoj: Ne, pritužbe nikada ne mogu biti od koristi. Svaki put kada se žalimo mi ograničavamo sebe i vezujemo sebe. Naš život težnje je samoširenje radi Bogoispoljavanja. Ako počnu pritužbe, one su naši stvarni neprijatelji. Svaka žalba je neprijatelj, pad, padanje sa svevolećeg i svegrlećeg drveta stvarnosti čiji smo mi ljubavlju ispunjeni, prosvetljujući i ispunjavajući plodovi.