66. Pitanje: Može li čovek potpuno da se preda Bogu a da ipak bude odgovoran za svetovne potrebe i prohteve?

Šri Činmoj: Čovek se može potpuno predati Bogu a da ipak bude odgovoran za svetovne potrebe, ali za svetovne potrebe samo prema Božijoj Svetlosti. Ako Bog oseća da je određena potreba stvarna potreba, ta potreba se lako može ispuniti. Zamišljene potrebe i zahtevi su bezbrojni, ali naša istinska unutrašnja potreba je samo jedna: prosvetljenje. Ako je prosvetljenje nečija stvarna potreba, naravno Bog će ispuniti tu stvarnu potrebu.