7. Pitanje: Kako mogu stalno da održavam radost?

_Šri Činmoj: Možeš stalno da održavaš radost ako osećaš da radost koju imaš nije tvoja. Ona ne dolazi zato što si ti učinio nešto za sebe ili za Boga ili za čovečanstvo. Ne! Moraš da osećaš da je ona bezuslovni dar od Svevišnjeg. Onda moraš da osećaš da radost koju doživljavaš nije ništa drugo nego Sam Svevišnji. Svevišnji ti je došao u obliku Radosti; stoga pošto je Svevišnji stalan i večan unutar tebe, tvoja radost je takođe trajna.

Prvo pokušaj da osetiš da je tebi Svevišnji dao ovu radost ne zbog onoga što si uradio već zato što On tebe voli. Ona nije rezultat tvog delovanja već nešto što Sam Svevišnji želi da ti da. Potom kada doživiš ovu radost, moraš da osećaš da to u čemu uživaš nije radost kao takva nego Sam Svevišnji. Ne radi se o tome da ti je On poslao radost i da je On negde drugde. Ne, On Sam ti je došao u obliku Radosti. Ako imaš ovu vrstu unutrašnje svesnosti, moći ćeš da održavaš radost stalno , jer je On koji ti je došao kao Radost stalan i beskonačan. Ako možeš da vidiš i osećaš Njega kao beskrajnu Radost, onda će tvoja radost ostati trajna.