55. Pitanje: Šta Je najviša Istina?

Šri Činmoj: Najviša Istina je da su čovek i Bog večno jedno i nerazdvojivo iako je trenutno čovek neostvareni Bog, a Bog je trenutno neispunjen, neispoljen čovek.