50. Pitanje: Može li da postoji sloboda bez discipline?

Šri Činmoj: Ne, ne može biti slobode bez discipline. Disciplina je samokontrola; samokontrola je samosavršenstvo. U samosavršenstvu se jedino nalazi stvarna sloboda. Jednu stvar moramo da znamo u vezi s disciplinom – disciplina nije nešto strogo ili zahtevno. Disciplina je nešto samo-prosvetljujuće i Bogo-ispunjavajuće.