43. Pitanje: Kako u potpunosti mogu da primim Guruovu božansku snagu?

Šri Činmoj: Možeš veoma lako da primiš ovu božansku silu ako neprekidno budeš mogao da osećaš da te ova sila neće povrediti ni mučiti. Ona pokušava da deluje u učeniku i kroz učenika da bi preobrazio tvoju spoljašnju prirodu. Ako možeš da upamtiš da ćeš biti prijemčiviji instrument i više ćeš duhovnog napretka ostvariti i dobiti više pouzdanja od tvog Učitelja, što više božanske sile bude ulazilo u tvoju težeću posudu.