Jedini način

Nekad moram biti tih,
Jer to je jedini način
   Da znam malo bolje,
   Da mislim malo mudrije.
   Da postanem malo savršeniji,
   Da prisvojim Boga malo ranije.