35. Pitanje: Zašto je Bog prokleo ljude sa nižim vitalom?

SŠri Činmoj: Bog nije prokleo čoveka sa nižom vitalnom energijom. Bog nam je dao dinamičnu, energičnu, vitalnu energiju koja sve pobeđuje da je koristimo u božansku svrhu. Ali Bog nam je takođe dao ograničenu slobodu, i u vitalnom svetu nismo pravilno koristili tu slobodu. Ušli smo u svet neznanja-zadovoljstva. Bog je kao otac koji daje svom detetu novčić zato što želi da vidi šta će dete uraditi s njim. Ako ga dete pravilno koristi, onda mu otac daje novčiće od pet centi, deset centi, dvadeset pet centi. Kad nam je Bog dao vitalnu energiju, On je želeo da je mi proširimo, ne da je koristimo da bi vladali drugima ili uništavali druge. On je želeo da raširimo krila dinamičke energije da bismo mogli da stavimo tačku na život neznanja. Ali umesto da stavimo tačku na život neznanja, šta radimo? Mi svesno negujemo život neznanja; valjamo se u zadovoljstvima neznanja. Sa jedne strane, plačemo da izađemo iz mora neznanja, a sa druge strane, zapravo skačemo u more neznanja.

Sa najviše duhovne tačke gledišta, sve postoji sa Božijim odobravanjem. Ali moramo da znamo da Bog, budući da je Autor svega dobrog, prvobitno nam je dao samo dobre, božanske darove. Dao nam je malo slobode tako da možemo i mi da budemo kao On – dobra, božanska, vrhunska bića. Ali umesto toga, s našom ograničenom slobodom pokušali smo da razorimo Njegovu tvorevinu, večitu, sveprosvetljujuću tvorevinu. Pokreti niže vitalne energije kojima se prepuštamo samo uvećavaju naše neznanje i robovanje dok nas oni konačno ne progutaju. Bog nas želi i potrebni smo Mu da koristimo naše sposobnosti, potencijale i mogućnosti na božanski način tako da u svakom trenutku možemo da napredujemo.