24. Pitanje: Da li duša ikada plače?

Šri Činmoj: Sada moraš da znaš na koju vrstu plača misliš. Želja nas primorava da plačemo za imenom i slavom, za materijalnim prosperitetom i tako dalje. Ali duša ne plače na taj način. Duša ima večni plač, a taj plač je za Bogootkrovenjem i Bogoispoljavanjem na Zemlji. Duša dolazi na svet da otkrije Boga i da ispolji Boga. Dok je u procesu otkrivanja Boga, oseća da još toliko toga ima da se uradi. Otkrovenje koje se odvija nije ništa u poređenju sa otkrovenjem i ispoljavanjem koje će se odvijati.

Dakle duša stvarno ima plač. To nije ljudski plač, zemaljski plač, plač za zemaljskim posedima. To je unutrašnji plač, božanski plač, besmrtni plač za Bogootkrovenjem i Bogoispoljavanjem.