16. 16. Pitanje: Može li samoodricanje da preobrazi niži vital?

Šri Činmoj: Ne, samoodricanje ne može da preobrazi niži vital. Nikad! Danas ćemo se odreći nižeg vitala; sutra ćemo se odreći fizičkog tela; prekosutra ćemo se odreći uma; nakosutra ćemo se odreći čak i srca. Nekoliko dana kasnije odreći ćemo se duše; i konačno odreći ćemo se Samog Boga. Jednom kad počnemo da pevamo pesmu odricanja tu nema kraja. Doći će dan kada ćemo se mudro odreći Samog Boga.

Samoodricanje nije i ne može da bude odgovor. Prihvatanje i transformacija je odgovor. Postoji viša životna odnosno vitalna energija koja teži i postoji niža životna energija koja uopšte ne teži. Nižu vitalnu energiju ćemo prihvatiti zbog transformacije. Ali nakon prihvatanja, moramo da znamo kada treba da uđemo u nju. Moramo da čekamo dok ne bude pravi čas. Kad su srce i um potpuno prosvetljeni i potpuno preplavljeni svetlošću, samo tada možemo ući u nižu vitalnu energiju. Ako uđemo u niži vital pre nego što smo potpuno spremni, onda će tama vitala progutati svetlost koju već imamo. Dok ne bude pravi čas, nećemo se odreći vitalnog postojanja ili potreba. Prihvatićemo njegovo postojanje, ali moramo da budemo pažljivi. Znamo da je trenutno naša snaga veoma ograničena. Stoga prvo moramo razviti naše unutrašnje mišiće. Kad jednom postanemo veoma snažni iznutra, tada ćemo namerno ući u niži vital da ga transformišemo, zato što ako bilo koji deo našeg bića – bilo telo, vitalna energija ili um – ostane netransformisan, ne možemo da budemo potpuni, odnosno savršeni instrumenti apsolutnog Svevišnjeg.