100. Pitanje: Kako mogu da čujem bezvučni zvuk?

Šri Činmoj: Možeš čuti bezvučni zvuk ako se koncentrišeš na svoj srčani centar i pokušaš da osetiš da je tvoje duhovno srce mnogo veće od samog univerzuma. Pokušaj da osetiš da je srce kuća, univerzum je soba, a bezvučni zvuk je predmet u sobi. Ako možeš da se duševno koncentrišeš na duhovno srce i zamišljaš stvari koje ti tražim, onda ćeš čuti bezvučni zvuk.