98. Pitanje: Da li se Bog ikad osmehuje?

_Šri Činmoj: Bog ne radi ništa drugo osim što se osmehuje. On ne samo da se osmehuje dok On dela, već je Njegovo delo samo po sebi osmeh Njegove samoprevazilazeće Vizije i samoispoljavajuće Stvarnosti.