Uvod urednika u prvo izdanje

Bez lepote, svet bi bio jednolična i depresivna navika. Čak i sada, prirodna lepota, sa kojom je rođena ova Zemlja, često biva pomračena neskladom i ružnoćom njenih stanovnika. Kada ljudske nebožanske tendencije budu pročišćene i preobražene, ova naša Zemlja će sjajiti božanskom Lepotom Svevišnjeg.

U ovoj zbirci, Bogoostvareni duhovni Učitelj, Šri Činmoj, odgovara na pitanja o lepoti sa najviše tačke duhovnog gledišta. Ako razumemo, prihvatimo i naučimo njegovu mudrost, možemo ubrzati evoluciju i otkrovenje lepote u nama i u celom svetu. Kada počnemo da živimo u oblasti božanske lepote, unutrašnje i spoljašnje, naša radost i zadovoljstvo neće znati za granice.